prof. dr hab. n. med. Stanislav Czudek
Specjalista Chirurg Ogólny


Konsultant Naukowy Kliniki. Specjalizuje się w laparoskopowych zabiegach z zakresu chirurgii ogólnej.


WYKSZTAŁCENIE:

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1983 r. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), w 1986 r. I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1993 r. II stopień. W roku 2011 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii onkologicznej. W 1998 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2009 roku doktora habilitowanego nauk medycznych.


PODSUMOWANIE ZAWODOWE:

Pracę rozpoczynał w Szpitalu Podlesie w Trzyńcu, odbył staże w wielu prestiżowych ośrodkach medycznych na świeci. W 2004 r. objął stanowisko Oddziału Chirurgii Centrum Onkologicznego Mendla w Nowym Jiczynie. W 2009 został wybrany lekarzem roku w plebiscycie ogłoszonym przez Związek Pacjentów Republiki Czeskiej. W 2011 roku nawiązał współpracę z grupą medyczną EuroMediCare (EMC) we Wrocławiu. W lipcu 2012 r. dołączył do zespołu Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii w elitarnym warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW. Zabiegi chirurgiczne przeprowadza w Polsce już od 20 lat, bezapelacyjnie przyczyniając się do rozwoju polskiej chirurgii poprzez wprowadzanie do niej ogólnoświatowych trendów.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

Jest członkiem 13 specjalistycznych towarzystw naukowych, w tym m.in.:
- Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Endoskopowych (EAES)
- Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Endoskopowych Przewodu Pokarmowego (SAGES)
- Francuskiego Stowarzyszenia Chirurgów Przewodu Pokarmowego (SFRC)
- Sekcji Wideochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I SZKOLENIOWA:

- Prowadził szereg światowych kongresów chirurgicznych, m.in. w Las Vegas, Glasgow, Londynie, Paryżu, Hongkongu, Singapurze, Lizbonie oraz wygłaszał tam wykłady.
- Przewodniczył kongresowi Europejskiego Stowarzyszenia Przepukliny
- Zasiada w redakcjach czasopism medycznych: "Wiadomości Lekarskie", "Postępy nauk medycznych", "Videochirurgia" i "Slovenská chirurgia".
- Popularyzując nowoczesną chirurgię, odbył podróże do ok. 60 krajów, m.in. w roku 2008 został zaproszony do Programu Operacji Przepuklin, realizowanego w ramach pomocy udzielanej krajom trzeciego świata przez Unię Europejską. Jego zadaniem było skompletowanie zespołu czeskich specjalistów, którzy udaliby się z "misją chirurgiczną" do Ghany. Specjaliści nie tylko prowadzili zabiegi (sam Stanisław Czudek w ciągu 10 dni zoperował siedemdziesięciu pacjentów, przeprowadzając także pierwszy w Afryce zabieg laparoskopowy), ale także zapoznawali tamtejszych chirurgów z nowatorskimi metodami. Niedawno udało mu się skompletować analogiczny zespół złożony z polskich specjalistów. 

Klinika Nieborowice Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 5
44-144 Nieborowice
rejestracja: 32 213 42 00 / 513 497 677
e-mail: info@klinika-nieborowice.pl
©2018 Klinika Nieborowice Sp. z o.o.| Polityka prywatności|Warunki korzystania z serwisu|Mapa strony